00:00:00 / 00:00:00
Geschiedenis / Viool, piano, zang
Viool, piano, zang
Ontstaan door en voor de viool geeft de Ysaÿewedstrijd zijn erfenis door aan de Koningin Elisabethwedstrijd. De Wedstrijd, die in 1951 startte met een sessie viool, viert in 1976 (precies 100 jaar na de geboorte van Koningin Elisabeth) zijn 25ste verjaardag, waarbij de normale volgorde van de sessies in zijn voordeel gewijzigd wordt. Ook het gouden jubileum in 2001 wordt op de halen van de strijkstok gevierd. Toch heeft de sessie piano, ingevoerd in 1952, een benijdenswaardige plaats kunnen opeisen in het Concours en is misschien zelfs nog geliefder bij het grote publiek - al zijn de nuances miniem. De pogingen om de wedstrijd voor compositie algemene ingang te doen vinden, leveren dan weer niet het verhoopte resultaat op. Het grote nationale en internationale succes van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool en piano leidt al snel tot velerlei suggesties: waarom het concept niet verruimen tot nieuwe categorieën, meer bepaald de cello?

Gérard Mortier samen met Grace Bumbry (zang 2011)
Sluiten
Omdat in België de zangkunst een onverwacht nieuw elan kent (voornamelijk dankzij het succes van de Koninklijke Muntschouwburg in de jaren tachtig o.l.v. Gerard Mortier), ligt het antwoord voor de hand. Onder impuls van personaliteiten zoals Mortier zelf, van José Van Dam en Jules Bastin, en met de zeer concrete steun van de voorzitter van het Concours, graaf Jean-Pierre de Launoit, zelf fervent liefhebber van de zangkunst, wordt in 1988, bij wijze van experiment, een zangwedstrijd georganiseerd, die een plaats krijgt tussen die voor piano en viool.

Publiek en critici onthalen dit initiatief met algemeen enthousiasme en de zangwedstrijd krijgt een vervolg. Het succes neemt toe, het niveau eveneens. Traditiegetrouw heerst een strikt reglement, wat echter vurige discussies uitlokt: kunnen zangers evengoed uitblinken in een lied van Wolf als in een atonaal plichtwerk, een bravourescène van Donizetti of een aria van Händel? Hoe dan ook, dankzij grote inspanningen slaagt de zangwedstrijd erin zijn bakens uit te zetten en voorgoed een plaats te veroveren te midden van de grote muziekwedstrijden voor zang, getuige de lijst van prijswinnaars.
Galerij
  4 beelden Diaporama
  Français - Nederlands - English
  In de website zoeken
  Newsletter
  Inloggen
  Audio & video Viool 2019
  Herbeluister of herbekijk de optredens van de kandidaten !
  De cd's van de Wedstrijd
  Online mediatheek
  Audio, video's en foto's van 1951 tot 2019