00:00:00 / 00:00:00
Legal notice
Legal notice
Ontheffing van aansprakelijkheid en gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website wordt ter beschikking gesteld door de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België, vzw. De Koningin Elisabethwedstrijd besteedt veel zorg en aandacht aan het openbaar maken en up-to-date houden van zijn internetsite en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is . Het is echter mogelijk dat de informatie op deze site ongewild onvolledig en/of onjuist is. Als de op de website verstrekte inlichtingen tekortkomingen vertonen, zal de Koningin Elisabethwedstrijd de nodige inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de Koningin Elisabethwedstrijd, die de fouten zo snel mogelijk tracht te verbeteren. De Koningin Elisabethwedstrijd kan de inhoud van deze website steeds zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen, aanvullen of verwijderen. De Koningin Elisabethwedstrijd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie die hij op zijn site aanbiedt.

Het is mogelijk dat via de internetsite van de Koningin Elisabethwedstrijd toegang wordt geboden tot internetsites en/of pagina's die door derden worden aangeboden. De Koningin Elisabethwedstrijd aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's van derden. Aan de inhoud van deze informatie van derden kunnen overigens geen rechten worden ontleend. De Koningin Elisabethwedstrijd draagt evenmin verantwoordelijkheid voor de gegevens op websites die naar de Koningin Elisabethwedstrijd verwijzen.

Klassieke hyperlinks die geplaatst zijn op websites van derden, via dewelke de internetgebruiker doorverwezen wordt naar onderhavige website, zijn toegestaan. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Koningin Elisabethwedstrijd zijn hyperlinks geplaatst op de websites van derden en die gebruik maken van “framing”, verboden (hiermee worden de hyperlinks bedoeld die het de internetgebruiker mogelijk maken om, op de website die de hyperlink bevat, inhoud beschikbaar op onderhavige website te bekijken, zonder dat de internetgebruiker doorverwezen wordt naar onderhavige website, evenals iedere andere hyperlink of techniek die een gelijkaardig resultaat beoogt). Bovendien houdt de Koningin Elisabethwedstrijd zich het recht voor om zich te verzetten tegen elke hyperlink, ongeacht de aard ervan, die verwijst naar onderhavige website onder omstandigheden die van aard zijn de bekendheid of de reputatie van de Koningin Elisabethwedstrijd aan te tasten of haar op enige andere manier schade te berokkenen.
Français - Nederlands - English
In de website zoeken
Newsletter
Inloggen
Audio & video Viool 2019
Herbeluister of herbekijk de optredens van de kandidaten !
De cd's van de Wedstrijd
Online mediatheek
Audio, video's en foto's van 1951 tot 2019