00:00:00 / 00:00:00
Privacy
Privacy
Privacy

De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen (online aankoop van tickets of abonnementen, registratie als kandidaat, vraag om informatie via info@imkeb.be ), kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Koningin Elisabethwedstrijd geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden en aan derden verkocht, geruild of verhuurd.
  • U kunt uw persoonsgegevens steeds opvragen en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de Koningin Elisabethwedstrijd.

We kunnen u per e-mail of post op de hoogte houden van de gebeurtenissen of activiteiten die door de Koningin Elisabethwedstrijd of zijn partners georganiseerd zijn en waarvan we geloven dat zij voor u van belang kunnen zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een enmail naar info@imkeb.be of telefoneer naar +32 2 213 40 50.
Français - Nederlands - English
In de website zoeken
Newsletter
Inloggen
Audio & video Viool 2019
Herbeluister of herbekijk de optredens van de kandidaten !
De cd's van de Wedstrijd
Online mediatheek
Audio, video's en foto's van 1951 tot 2019