00:00:00 / 00:00:00
Geschiedenis / 1951, een nieuw begin
1951, een nieuw begin
Marcel Cuvelier met componist Joseph Leroy (1955)
Sluiten
In de lente van 1950 is de heropleving van de Ysaÿe Wedstrijd een feit. Marcel Cuvelier, directeur van de Filharmonische Vereniging van Brussel, die in 1940 Jeugd en Muziek België en in 1945 samen met René Nicoly de Internationale Federatie Jeugd en Muziek in het leven riep, overtuigt Koningin Elisabeth ervan om de wedstrijd met haar naam te vereren. Traditiegetrouw kan men rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Paul de Launoit, die het voorzitterschap van dit evenement op zich neemt. Jean van Straelen, beheerder-secretaris van het Koninklijk Conservatorium Brussel, staat hen discreet maar doeltreffend bij. Kortom, het Concours is in goede handen. De eerste sessie wordt georganiseerd in de lente van 1951, volgens dezelfde principes als de Ysaÿewedstrijd. En vanaf nu worden de finalisten ontvangen in de prestigieuze gebouwen van de Muziekkapel Koningin Elisabeth om er te studeren in afzondering. Deze gebouwen groeien al snel uit tot één van de symbolen van de Wedstrijd, waardoor de originele bestemming ervan voor enkele jaren - tot in 1956 - naar de achtergrond verdwijnt.

H.M. Koningin Elisabeth en graaf Paul de Launoit (1959)
Sluiten
Het Concours ontwikkelt zich snel. Als stichtend lid van de Wereldfederatie voor Internationale Muziekwedstrijden (1957, Genève) wordt het van meet af aan door iedereen niet enkel erkend als het meest prestigieuze maar ook als het moeilijkste concours. De Wedstrijd richt zich tot violisten (sinds 1951), pianisten (sinds 1952), componisten (van 1953 tot 2012), zangers (sinds 1988) en cellisten (vanaf 2017). Vandaag wordt de Wedstrijd jaarlijks georganiseerd, met opnieuw een vierjaarlijkse cyclus. Maar waarom er hier verder op ingaan? De geschiedenis van het Concours is er één in klank en beeld, en in herinneringen. En worden de herinneringen zo goed en zo kwaad als kan van generatie op generatie doorgegeven, beeld en klank zijn vandaag beschikbaar dankzij cd-uitgaven, video’s en archieven, die de laatste jaren tot stand kwamen dankzij de enorme inspanningen van mecenassen en sponsors. We benadrukken hierbij het engagement van Jacques Vaerewyck, toenmalig directeur-generaal van de Filharmonische Vereniging, vicevoorzitter van de WFIMC en lid van de Raad van bestuur van de Wedstrijd. Na het overlijden van Koningin Elisabeth in 1965 loodsten Koningin Fabiola, als Erevoorzitster, en Graaf Jean-Pierre de Launoit, Voorzitter van de Wedstrijd van 1978 tot 2014, het Concours de moderne tijd binnen door bij te dragen tot de financiële onafhankelijkheid ervan en door de organisatie te verzekeren van belangrijke maatschappelijke funderingen via mecenaat en de media.

Het is wel nuttig enkele aspecten uit het verleden te belichten in een terugblik die voor de culturele geschiedenis van ons land verhelderend is.
Français - Nederlands - English
In de website zoeken
Newsletter
Inloggen
Audio & video Viool 2019
Herbeluister of herbekijk de optredens van de kandidaten !
De cd's van de Wedstrijd
Online mediatheek
Audio, video's en foto's van 1951 tot 2019