00:00:00 / 00:00:00
Wedstrijden / VIOOL 2019 / Speciale prijzen
Speciale prijzen - Voordelen - Beurzen
Gift Beatrice Walckiers & Jean Edouard Carbonelle in memoriam Myriam & Édouard Van Remoortel

Deze gift is een geldsom die overhandigd wordt aan de Belgische finalisten en/of halve finalisten.

Dr Erik Loosen in memoriam Robert Loosen-Steer

2.500 EUR
Dankzij deze gift krijgt een laureaat de kans om net na de Wedstrijd master classes van hoog internationaal niveau te volgen.

Prijzen voor de halve finalisten

1.000 EUR
Dankzij de steun van enkele gulle vrienden van het Concours ontvangen de 12 halvefinalisten die niet voor de finale zijn geselecteerd elk een bedrag van 1.000 EUR.

Canvas/Klara-Prijs & Prix Musiq’3

2.500 EUR & 2.500 EUR
Klara en Canvas, alsook Musiq’3 en La Trois nodigen hun luisteraars, kijkers en internetgebruikers uit om onder de finalisten voor hun lievelingskandidaat te stemmen.

Reiskosten

De Koningin Elisabethwedstrijd vergoedt 50% van de reiskosten van de 24 halvefinalisten, voor zover zij niet uit een buurland van België komen.
Français - Nederlands - English
In de website zoeken
Newsletter
Inloggen
Audio & video Viool 2019
Herbeluister of herbekijk de optredens van de kandidaten !
De cd's van de Wedstrijd
Online mediatheek
Audio, video's en foto's van 1951 tot 2019