00:00:00 / 00:00:00
Eugène Ysaÿe
°1858 - †1931
België
Biografie
De namen van Joseph Joachim en Eugène Ysaÿe mogen dan nog altijd voorkomen in de opleiding van de jonge violist, toch zien we dat de ster van de grote virtuozen uit de tijd zonder opnames generatie na generatie verbleekt bij het grote publiek. Ysaÿe heeft wel enkele opnames nagelaten die dateren van 1912, maar de artistieke kwaliteit en de boeiende getuigenis die zij brengen lijden erg onder de technische beperkingen van toen.

Uit die tijd zijn het vooral de virtuozen van wie de composities internationaal een grote bekendheid genoten, zoals Paganini, Vieuxtemps, Sarasate of Wieniawski, die overeind blijven. De composities van Ysaÿe echter verwierven niet onmiddellijk een grote populariteit. Treffend is het bijzondere geval van de zes Sonates voor viool solo: terwijl zij in de muziekwereld het onderwerp waren van esthetische discussies, brachten zij het concertpubliek vaak in verwarring en bleken ze soms (vooral als zij slecht uitgevoerd werden) totaal onbegrijpelijk of zelfs vervelend. Maar een uitvoering die beantwoordt aan de kwaliteit van het model - zo werd in recentere tijden duidelijk - gepaard gaand met het stilvallen van het esthetische dispuut rond de muziek uit het interbellum, brengt de uitzonderlijke kwaliteit van deze composities naar voren: sindsdien hebben zij een plaats gekregen naast gelijkaardige werken van Bach, Bartók of Hindemith, en de laatste jaren groeide het aantal opnames ervan.

En het is vandaag ongetwijfeld via deze sonates dat men het gemakkelijkst toegang vindt tot de wereld van Ysaÿe, om dan van de ene ontdekking in de andere te vallen. De Ysaÿewedstrijd, later de Koningin Elisabethwedstrijd, heeft deze sonates in elke sessie weer opgenomen als verplicht werk van de halve finales, wat zeker heeft bijgedragen tot een grotere bekendheid in een tijd waarin men ze minder vaak dan vandaag te horen kreeg.

Eugène Ysaÿe werd in 1858 geboren in Luik en stierf in 1931 in Brussel. Hoe kunnen we Luik ten tijde van zijn geboorte beschrijven? Een middelgrote stad, Franstalig, gelegen op enkele kilometers van de Germaanse wereld, de zetel van een prestigieus katholiek bisdom in de nabijheid van de protestantse wereld. Gebouwd langs een rivier die, komend vanuit Frankrijk, via Nederland uitmondt in de Noordzee, was de stad tegelijk erg gesteld op haar onafhankelijkheid, die ze bij elke gelegenheid tentoonspreidde. En tot slot bevond zij zich aan de vooravond van een belangrijke industriële ontwikkeling. Deze achtergrond speelde een betekenisvolle rol. Ysaÿe, van bescheiden afkomst, werd door zijn vader, zelf muzikant, gestimuleerd om viool te studeren. Hij voltooide - niet zonder enkele turbulente gebeurtenissen - met succes zijn studies aan het stadsconservatorium, dat in de 19e eeuw een vruchtbare kweekschool was van viooltalenten. De opleiding die hij er kreeg was geïnspireerd op het Franse systeem, maar het programma van zijn studies verraadde de nabijheid van Duitsland. Zijn grote bewondering ging in die tijd uit naar Wieniawski (werkzaam in Brussel), maar het was Vieuxtemps die hem opmerkte en die de jongeman onder zijn hoede nam, door hem drie zeer beloftevolle jaren in Parijs te laten doorbrengen.

Op 21-jarige leeftijd stak Ysaÿe de Rijn over: hij werd aangenomen als concertmeester door het Bilse-orkest (waarvan de kern de latere Filharmonie van Berlijn zou vormen). Tijdens zijn eerste tournees ontmoette hij andere grote persoonlijkheden, zoals Anton Rubinstein, die hem sterk beïnvloed heeft. Uitgekeken op zijn opdrachten in Berlijn, keerde hij terug naar Parijs om zich op zijn carrière te storten. Zijn netwerk van relaties breidde zich uit door zijn contact met de Société Nationale en hij sloot er vriendschappen voor het leven, met Franck natuurlijk, maar ook met Saint-Saëns, Fauré, d’Indy, Chausson en weldra ook met Debussy. In 1886 werd hij door Gevaert benoemd in het Koninklijk Conservatorium van Brussel; hij trouwde en vestigde zich voorgoed in de Belgische hoofdstad. Deze was in volle bloei en had een bruisende kunstscène: de geboorte van de Art Nouveau in de architectuur met Victor Horta, de picturale fantasmagorieën van James Ensor, de sociale kunst van Constantin Meunier en het eclatante succes van Franstalige Vlaamse schrijvers zoals Emile Verhaeren of Maurice Maeterlinck, van wie de literaire activiteit een sterke weerklank vond in de symbolistische schilderkunst van Fernand Khnopff.

Dit is het tijdskader waarin de uitzonderlijke carrière van Ysaÿe vorm kreeg. Deelt men ze op in categorieën, dan ziet men hoe een opvallend groot aantal daarvan onmisbaar is voor een volledig portret van de man.

Beginnen we bij het meest onregelmatige aspect: het onderwijs. Ysaÿe was te veel in beslag genomen door zijn internationale carrière om een regelmatige leraar te zijn. In de tien jaar die hij doorbracht aan het conservatorium van Brussel, voldeden zijn leerlingen nochtans aan de verwachtingen: Mathieu Crickboom, groot kunstenaar en pedagoog, Henri Verbrugghen, die de bezieler werd van het muziekleven in Sydney, later in Minneapolis. Daarna zouden uitstekende violisten en leraars af en toe tijdens privélessen genieten van zijn raadgevingen - unaniem beschouwd als efficiënt en helder - en deze doorgeven. Ysaÿe gold als voorbeeld, was technisch inventief en pleitte voor een karaktervolle interpretatie die zich zeer vrij ontplooit op een ritmisch sterke basis. Eén van zijn laatste directe leerlingen, Joseph Gingold, bracht nog op het einde van de 20e eeuw aan zijn leerlingen een diep respect bij voor Ysaÿe. De invloed van Ysaÿe in de Verenigde Staten en in Rusland is enorm.

Zijn carrière als virtuoos was gewoonweg uitzonderlijk. Terwijl zij eerder langzaam op gang kwam, kreeg ze internationale proporties in het laatste decennium van de 19e eeuw. Geen enkel belangrijk podium kon het zich dan veroorloven Ysaÿe niet uit te nodigen, ook al moest men daarvoor een aanzienlijk bedrag neerleggen. De eerste tournee door Amerika, in 1894-95, is een triomf, en de Verenigde Staten zouden een tweede vaderland worden: hij keerde er om de twee of drie jaar terug, telkens voor periodes van drie tot zes maand, tot aan het uitbreken van de oorlog. Zijn repertoire omvatte talrijke concerto’s, maar op dit specifieke gebied was hij niet geneigd om de verwachtingen van het grote publiek en van zijn impresario’s te ontgoochelen en hechtte hij meer aan traditie dan aan vernieuwing. In Berlijn bracht hij in 1906 wel de creatie van het concerto van Elgar, maar hij verdedigde vooral de grote namen - Bach, Beethoven, Mendelssohn, Brahms - en met hart en ziel de werken van de virtuozen-componisten die hij bewonderde (voornamelijk Vieuxtemps en Wieniawski). Na 1914-1918 deed zijn gezondheid afbreuk aan zijn spel, en van 1923 tot 1928 gaf hij enkel nog concerten uit noodzaak, waaronder een memorabele uitvoering, onder de leiding van zijn vriend Pablo Casals, van het concerto van Beethoven in Barcelona in 1927, bij de honderdste verjaardag van de dood van de componist.

Het kwartet bekleedde een belangrijke plaats in de opleiding en de carrière van Ysaÿe. In Parijs nam hij deel aan uitvoeringen in de salons van Vieuxtemps. Kort na zijn aanstelling in Brussel richtte hij een strijkkwartet op dat weldra een reputatie tot ver over de grenzen verwierf, met zijn leerling Mathieu Crickboom als tweede viool en twee briljante solisten van de Koninklijke Muntschouwburg als altviool en cello: Léon Van Hout en Joseph Jacob. De optredens met dit kwartet waren van historisch belang, want zij droegen bij tot de verspreiding van de meesterwerken van Franck en brachten de creatie van een indrukwekkende reeks bladzijden van onbetwistbare waarde: het Concerto van Chausson, het 1e Strijkkwartet van d’Indy, het Kwartet van Debussy, het 1e Strijkkwartet van Saint-Saëns, het 1e Kwintet van Fauré… Ook al had Ysaÿe vanaf 1895 niet veel tijd om zich regelmatig toe te leggen op deze activiteit, toch had zij een belangrijke impact: hier was een groot virtuoos aan het werk die zijn talent in dienst stelde van de uitvoering van de kwartetmuziek van zijn tijd, met dezelfde vasthoudendheid die ook Joachim aan de dag legde om de kwartetten van Beethoven bekendheid te verlenen.

Ook in duo kon Ysaÿe zijn stempel drukken op de geschiedenis van de uitvoering. Deze carrière begon nochtans op de klassieke manier: zoals alle grote virtuozen speelde ook Ysaÿe samen met pianisten die de concertorganisatoren hem toewezen, en dit ging van een anonieme begeleider tot Sergej Rachmaninov of Arthur Rubinstein. Belangrijke werken als de Sonate van Franck of die van Lekeu werden niet anders dan in zulke omstandigheden gecreëerd. Eigenlijk speelden maar een paar pianisten een bijzondere rol in de carrière van de virtuoos: zijn broer Théo Ysaÿe, een nerveuze en gekwelde persoonlijkheid, met wie hij een onwrikbare band had; Ferruccio Busoni, met wie hij een op artistiek vlak boeiende, maar op menselijk vlak moeilijke relatie had; later Yves Nat en Clara Haskil; maar vooral was er gedurende achttien jaar Raoul Pugno (1852-1914).

Pugno, een groot pianovirtuoos, kende een merkwaardige carrière: hij was organist, componist en pianist, en onbekend tot zijn veertigste, tot een optreden in het kader van de Keulse Concerten zijn buitengewoon talent onthulde aan het Parijse publiek. In enkele jaren tijd werd Pugno beroemd, en Ysaÿe vond in hem een vaste partner. Met hun tweeën stichtten zij La Sonate Ancienne et Moderne, een vereniging die tussen 1896 en 1913 talloze recitals gaf, waarin bijna uitsluitend het genre van de mooie en zuivere sonate een plaats kreeg. Na Europa bezweken ook Amerika en Rusland: het internationale succes was enorm, en het duo vulde hele zalen met voor die tijd gedurfde projecten, zoals integrale uitvoeringen van Beethoven, Bach en Grieg, en talrijke creaties van werken van tijdgenoten.

Ysaÿe was vanaf 1895 tot aan zijn dood ook een weergaloos bezieler van symfonische concerten in Brussel. Met de inkomsten van zijn eerste Amerikaanse tournee en zijn bescheiden ervaring opgedaan als dirigent stichtte hij de Association Symphonique des Concerts Ysaÿe, waarvan hij tot aan zijn dood de drijvende kracht bleef. Het was een privéorkest dat in Brussel het aanbod aanvulde van de Société des Concerts du Conservatoire, geleid door Gevaert, en dat van de Concerts Populaires, die de steun genoten van het orkest van de Muntschouwburg. Ysaÿe bracht er talrijke premières, nodigde befaamde solisten uit die aangetrokken werden door zijn roem en door vriendschapsbanden: Thibaud, Cortot, Busoni, De Greef, Sauer, Litvinne, om er maar enkelen te noemen. Deze vereniging dankte aan de talrijke afwezigheden van Ysaÿe een origineel karakter: als hij op tournee was, gaf hij het stokje door aan dirigenten en componisten van hoog niveau: Nikisch, d’Indy, Motti, Weingartner, Elgar, Svendsen e.a. Dit alles maakte van deze vereniging - in ieder geval tot aan de Eerste Wereldoorlog - één van de belangrijkste in Europa voor de contemporaine muziek. We mogen ook niet vergeten dat Ysaÿe van 1918 tot 1922 muziekdirecteur was van het Orkest van Cincinnati in de Verenigde Staten. Daar bracht hij ondermeer de Amerikaanse creatie van talrijke Franse werken.

Tot slot, Ysaÿe als componist. We zeiden het al: de zes sonates op. 27 worden thans beschouwd als een belangrijke mijlpaal in de literatuur voor viool solo. Opgedragen aan zes virtuozen die hij waardeerde - Szigeti, Thibaud, Enesco, Kreisler, Crickboom, Quiroga - zijn ze een bijzonder welsprekend getuigenis van de voorbeelden die Ysaÿe inspireren, niet alleen in het ontwerp (waar Bach natuurlijk niet ontbreekt) maar ook in de uitvoering. Hun improvisatorisch karakter brengt ons naar een tijdperk waarin de daad van het componeren en de daad van het interpreteren in elkaar overgingen, zoals bij Ferruccio Busoni; een 'techniek van de geest', zoals Yves Nat het omschreef. Geschreven in 1923-1924 (en gevolgd door een even geslaagde Sonate voor cello solo), mogen deze sonates niet doen vergeten dat de carrière van de componist Ysaÿe begon in de 19e eeuw, in het spoor van Vieuxtemps, met charmante stukken salonmuziek die teruggaan tot de jaren 1880, en dat zij daarna sterk de invloed onderging van Franck en zijn leerlingen. Doordrongen van het verlangen om de stijl van Wagner en Franck ingang te doen vinden in concertante werken voor viool en orkest, schreef Ysaÿe composities waarvan de meest geslaagde - Poème élégiaque, Scène au rouet, Extase - een breder publiek verdienen. Het Poème élégiaque, opgedragen aan Fauré, moet als een voorloper beschouwd worden van het Poème van Chausson. Exil, een expressionistisch werk voor strijkorkest, is dan weer een waardig vervolg op het Adagio voor strijkers van Lekeu, met wie Ysaÿe wel meer esthetische kenmerken gemeen had.

Wat is, in het licht hiervan, de betekenis van het handjevol opnames, kort en krakend, van een vrij licht repertorium, gemaakt voor Columbia in 1912? Een verbleekte maar boeiende weergave, zoals een door de zon verschoten pastel. Ysaÿe was een reus; de reuzen die hiervan op hun beurt getuigden - Flesch, Szigeti, Thibaud, Kreisler, Enesco - staan zelf in de tijd ver van ons af; wat blijft is, in het geval van Ysaÿe, het metier waarmee men zich als uitvoerder kan wijden aan een monument als de sonates op. 27; wat blijft is ook de schitterende lijst van werken die dankzij Ysaÿe het daglicht zagen, van de Sonate van Franck tot het Kwartet van Debussy, via het Concert en het Poème van Chausson, Istar van d’Indy, het 1e Kwartet van Saint-Saëns, het 1e Kwintet van Fauré of de Sonate van Lekeu.
Copyright Michel Stockhem (vertaling Elisabeth Ghysels)
Video's
Halve finale 2012: Josef Spacek - recital
Maandag 7 mei 2012 Flagey/Studio 4 Bedrich Smetana : Z domoviny (Aus der Heimat) Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Maurice Ravel : Tzigane Solist : Josef Spacek Pianobegeleider : Jonas Vitaud
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Cho Jinjoo - recital
Maandag 7 mei 2012 Flagey/Studio 4 Camille Saint-Saëns : Introduction et rondo capriccioso op. 28 Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Victor Kissine : Caprice Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Amy Beach : Romance Solist : Jinjoo Cho Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Erzhan Kulibaev - recital
Maandag 7 mei 2012 Flagey/Studio 4 Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Fritz Kreisler : Duivelstrillersonate in g (naar G. Tartini) Ernest Bloch : Nigun (Baal Shem) Antonio Bazzini : La ronde des lutins op. 25 Solist : Erzhan Kulibaev Pianobegeleider : Jonas Vitaud
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Cho GaHyun - recital
Maandag 7 mei 2012 Flagey/Studio 4 Ludwig van Beethoven : Sonate n. 4 in a op. 23 (Sonates voor viool en piano) Presto | Andante scherzoso, più allegretto | Allegro molto Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Henryk Wieniawski : Souvenir de Moscou Solist : GaHyun Cho Orkest : Orchestre Royal de Chambre de Wallonie Dirigent : Michael Hofstetter
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: recital
Maandag 7 mei 2012 Flagey/Studio 4 Ernest Chausson : Poème op. 25 Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Nicolò Paganini : I Palpiti op. 13 Solist : Ermir Abeshi Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Lev Solodovnikov - recital
Maandag 7 mei 2012 Flagey/Studio 4 Béla Bartók : Tempo di ciaccona (Sonate voor viool solo in g op. 115 Sz. 117) Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Mazurka n. 1 in G op. 10/1 Eugène Ysaÿe : Mazurka n. 2 in a op. 10/2 Eugène Ysaÿe : Mazurka n. 3 in b op. 11 "Lointain passé" Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Solist : Lev Solodovnikov Pianobegeleider : Daria Novokreshchenova
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Stefan Tarara - recital
Dinsdag 8 mei 2012 Flagey/Studio 4 Béla Bartók : Tempo di ciaccona (Sonate voor viool solo in g op. 115 Sz. 117) Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Massimo Lauricella : Kairòs voor viool solo Nicolò Paganini : Introductie et variaties op "Nel cor più non mi sento" uit "La molinara" van Paisiello Solist : Stefan Tarara Pianobegeleider : Daniel Blumenthal
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Hyun Su Shin - recital
Dinsdag 8 mei 2012 Flagey/Studio 4 Victor Kissine : Caprice Ernest Chausson : Poème op. 25 Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Henryk Wieniawski : Variations sur un thème original in a op. 15 Solist : Hyun Su Shin Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Tatsuki Narita - recital
Woensdag 9 mei 2012 Flagey/Studio 4 Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Ernest Bloch : Nigun (Baal Shem) Maurice Ravel : Sonate in G Allegretto | Blues | Perpetuum mobile Solist : Tatsuki Narita Pianobegeleider : Märta Gödëny
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Marc Bouchkov - recital
Woensdag 9 mei 2012 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Victor Kissine : Caprice Ernest Chausson : Poème op. 25 Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns Solist : Marc Bouchkov Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Maria Milstein - recital
Woensdag 9 mei 2012 Flagey/Studio 4 Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Witold Lutoslawski : Subito (1992) Edvard Grieg : Sonate n. 3 in c op. 45 (Sonates voor viool en piano) Allegro molto ed appassionato | Allegretto espressivo alla romanza | Allegro animato Solist : Maria Milstein Pianobegeleider : Sander Sittig
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Kristi Gjezi - recital
Woensdag 9 mei 2012 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Victor Kissine : Caprice Johannes Brahms : Sonate n. 3 in d op. 108 (Sonates voor viool en piano) Allegro alla breve | Adagio | Un poco presto e con sentimento | Presto agitato Henryk Wieniawski : Polonaise n. 1 in D op. 4 Solist : Kristi Gjezi Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Petteri Iivonen - recital
Donderdag 10 mei 2012 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Victor Kissine : Caprice Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Jean Sibelius : Largamente assai - Vivace (Cinq danses champêtres) Jean Sibelius : Alla polacca (Cinq danses champêtres) Antonio Bazzini : La ronde des lutins op. 25 Solist : Petteri Iivonen Pianobegeleider : Jonas Vitaud
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Bomsori Kim - recital
Donderdag 10 mei 2012 Flagey/Studio 4 Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate n. 21 in e KV 304 (Sonates voor viool en piano) Allegro | Tempo di minuetto Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Jean Sibelius : Tanz-Idylle (Six Pieces op. 79) Jean Sibelius : Berceuse (Six Pieces op. 79) Camille Saint-Saëns : Introduction et rondo capriccioso op. 28 Solist : Bomsori Kim Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Marisol Lee - recital
Donderdag 10 mei 2012 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns Victor Kissine : Caprice Henryk Wieniawski : Variations sur un thème original in a op. 15 Solist : Marisol Lee Pianobegeleider : Dana Protopopescu
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Nikki Chooi - recital
Donderdag 10 mei 2012 Flagey/Studio 4 Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Ernest Chausson : Poème op. 25 Karol Szymanowski : Nocturne en Tarantella op. 28 Solist : Nikki Chooi Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Valentina Svyatlovskaya - recital
Vrijdag 11 mei 2012 Flagey/Studio 4 Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate n. 21 in e KV 304 (Sonates voor viool en piano) Allegro | Tempo di minuetto Camille Saint-Saëns : Havanaise op. 83 Solist : Valentina Svyatlovskaya Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Richard Lin - recital
Vrijdag 11 mei 2012 Flagey/Studio 4 Christian Sinding : Suite im alten Stil in a op. 10 Presto | Adagio | Tempo giusto Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Alexander Glazunov : Meditation op. 32 Camille Saint-Saëns : Introduction et rondo capriccioso op. 28 Solist : Richard Lin Pianobegeleider : Daniel Blumenthal
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Artiom Shishkov - recital
Zaterdag 12 mei 2012 Flagey/Studio 4 Victor Kissine : Caprice Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Ernest Bloch : Nigun (Baal Shem) Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns Dmitri Tziganov : Preludia op. 34/10, 15, 16 & 24 (naar D. Shostakovich) Solist : Artiom Shishkov Pianobegeleider : Dasha Moroz
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Andrey Baranov - recital
Vrijdag 11 mei 2012 Flagey/Studio 4 Victor Kissine : Caprice Pyotr Tchaikovsky : Souvenir d'un lieu cher (Méditation - Scherzo - Mélodie) op. 42 Méditation op. 42/1 | Scherzo op. 42/2 | Mélodie op. 42/3 Pyotr Tchaikovsky : Valse-Scherzo in C op. 34 Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Henryk Wieniawski : Polonaise n. 1 in D op. 4 Solist : Andrey Baranov Pianobegeleider : Dana Protopopescu
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Nancy Zhou - recital
Zaterdag 12 mei 2012 Flagey/Studio 4 Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Victor Kissine : Caprice Henryk Wieniawski : Variations sur un thème original in a op. 15 Solist : Nancy Zhou Pianobegeleider : Jonas Vitaud
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Esther Yoo - recital
Zaterdag 12 mei 2012 Flagey/Studio 4 Fritz Kreisler : Duivelstrillersonate in g (naar G. Tartini) Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Victor Kissine : Caprice Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Solist : Esther Yoo Pianobegeleider : Daniel Blumenthal
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Yu-Chien Tseng - recital
Vrijdag 11 mei 2012 Flagey/Studio 4 Fritz Kreisler : Duivelstrillersonate in g (naar G. Tartini) Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Victor Kissine : Caprice Henryk Wieniawski : Variations sur un thème original in a op. 15 Solist : Yu-Chien Tseng Pianobegeleider : Daniel Blumenthal
De detailpagina bekijken
Halve finale 2012: Dami Kim - recital
Vrijdag 11 mei 2012 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3 Ballade Victor Kissine : Caprice Ernest Chausson : Poème op. 25 Pablo de Sarasate : Fantaisie sur des thèmes de Carmen op. 25 Solist : Dami Kim Pianobegeleider : Dana Protopopescu
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Ji Yoon Lee - recital
Maandag 11 mei 2015 Flagey/Studio 4 Vykintas Baltakas : Recitativo Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Béla Bartók : Rhapsodie n. 1 Moderato | Allegro moderato Karol Szymanowski : Dryads and Pan (Myths op. 30) Pyotr Tchaikovsky : Valse-Scherzo in C op. 34 Solist : Ji Yoon Lee Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Brendan Shea - recital
Maandag 11 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Leos Janácek : Sonate voor viool en piano Con moto | ballada | Allegretto | Finale Antonín Dvorák : Mazurek op. 49 Solist : Brendan Shea Pianobegeleider : Yerin Kim
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Michiru Matsuyama - recital
Maandag 11 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Johannes Brahms : Sonate n. 3 in d op. 108 (Sonates voor viool en piano) Allegro alla breve | Adagio | Un poco presto e con sentimento | Presto agitato Solist : Michiru Matsuyama Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Ji Won Song - recital
Maandag 11 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Ludwig van Beethoven : Sonate n. 7 in c op. 30/2 (Sonates voor viool en piano) Allegro con brio | Adagio cantabile | Scherzo: Allegro | Allegro Solist : Ji Won Song Pianobegeleider : Jonas Vitaud
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Solenne Païdassi - recital
Dinsdag 12 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Camille Saint-Saëns : Sonate voor viool en piano n. 1 in d op. 75 Allegro agitato - Adagio | Allegretto moderato - Allegro molto Solist : Solenne Païdassi Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Rosanne Philippens - recital
Dinsdag 12 mei 2015 Flagey/Studio 4 Vykintas Baltakas : Recitativo Johannes Brahms : Sonate n. 2 in A op. 100 (Sonates voor viool en piano) Allegro amabile | Andante tranquillo | Allegretto grazioso Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Solist : Rosanne Philippens Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Oleksii Semenenko - recital
Dinsdag 12 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Nicolò Paganini : I Palpiti op. 13 Pyotr Tchaikovsky : Valse Sentimentale op. 51/6 Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Solist : Oleksii Semenenko Pianobegeleider : Inna Firsova
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Ji Young Lim - recital
Dinsdag 12 mei 2015 Flagey/Studio 4 Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate n. 18 in G KV 301 (Sonates voor viool en piano) Allegro con spirito | Allegro Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Henryk Wieniawski : Briljante fantasie op thema's uit Faust op. 20 Solist : Ji Young Lim Pianobegeleider : Jonas Vitaud
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Momo Wong - recital
Woensdag 13 mei 2015 Flagey/Studio 4 Johannes Brahms : Sonate n. 3 in d op. 108 (Sonates voor viool en piano) Allegro alla breve | Adagio | Un poco presto e con sentimento | Presto agitato Vykintas Baltakas : Recitativo Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Solist : Momo Wong Pianobegeleider : Liebrecht Vanbeckevoort
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Stephen Waarts - recital
Woensdag 13 mei 2015 Flagey/Studio 4 Johannes Brahms : Scherzo (F.A.E.) in c Karol Szymanowski : Dryads and Pan (Myths op. 30) Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Solist : Stephen Waarts Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: George Tudorache - recital
Woensdag 13 mei 2015 Flagey/Studio 4 Vykintas Baltakas : Recitativo Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Francis Poulenc : Sonate voor viool en piano Allegro con fuoco | Intermezzo: Très lent et calme | Presto tragico Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Solist : George Tudorache Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Kristi Gjezi - recital
Woensdag 13 mei 2015 Flagey/Studio 4 Vykintas Baltakas : Recitativo Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Ernest Chausson : Poème op. 25 Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Solist : Kristi Gjezi Pianobegeleider : Liebrecht Vanbeckevoort
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Thomas Reif - recital
Donderdag 14 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Lachen verlernt Vykintas Baltakas : Recitativo Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Solist : Thomas Reif Pianobegeleider : Daniel Blumenthal
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Suyeon Kang - recital
Donderdag 14 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Ernest Bloch : Baal Shem Vidui | Nigun | Simhat Torah Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Solist : Suyeon Kang Pianobegeleider : Daniel Blumenthal
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: William Ching-Yi Wei - recital
Donderdag 14 mei 2015 Flagey/Studio 4 Vykintas Baltakas : Recitativo Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Leos Janácek : Sonate voor viool en piano Con moto | ballada | Allegretto | Finale Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Solist : William Ching-Yi Wei Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Tobias Feldmann - recital
Donderdag 14 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Solist : Tobias Feldmann Pianobegeleider : Daniel Blumenthal
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Bomsori Kim - recital
Vrijdag 15 mei 2015 Flagey/Studio 4 Vykintas Baltakas : Recitativo Paul Hindemith : Sonate voor viool en piano in Es op. 11/1 (Sonates voor viool en piano) Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Franz Waxman : Fantaisie sur des thèmes de Carmen Solist : Bomsori Kim Pianobegeleider : Daniel Blumenthal
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Vladyslava Luchenko - recital
Vrijdag 15 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Ernest Chausson : Poème op. 25 Henryk Wieniawski : Polonaise n. 1 in D op. 4 Solist : Vladyslava Luchenko Pianobegeleider : Christia Hudziy
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Fumika Mohri - recital
Vrijdag 15 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Sergey Prokofiev : Sonate voor viool en piano n. 2 in D op. 94bis (Sonates voor viool en piano) Moderato | Scherzo: Presto | Andante | Allegro con brio Solist : Fumika Mohri Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Kenneth Renshaw - recital
Vrijdag 15 mei 2015 Flagey/Studio 4 Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Maurice Ravel : Tzigane Solist : Kenneth Renshaw Pianobegeleider : Jonas Vitaud
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: William Hagen - recital
Zaterdag 16 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Camille Saint-Saëns : Introduction et rondo capriccioso op. 28 Solist : William Hagen Pianobegeleider : Liebrecht Vanbeckevoort
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Elly Suh - recital
Zaterdag 16 mei 2015 Flagey/Studio 4 Maurice Ravel : Sonate in G Allegretto | Blues | Perpetuum mobile Vykintas Baltakas : Recitativo Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Henryk Wieniawski : Polonaise n. 1 in D op. 4 Solist : Elly Suh Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Wang Xiao - recital
Zaterdag 16 mei 2015 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Robert Schumann : Sonate n. 1 in a op. 105 (Sonates voor viool en piano) Mit leidenschaftlichem Ausdruck | Allegretto | Lebhaft Béla Bartók : Rhapsodie n. 1 Moderato | Allegro moderato Solist : Xiao Wang Pianobegeleider : Liebrecht Vanbeckevoort
De detailpagina bekijken
Halve finale 2015: Yoon Yang - recital
Zaterdag 16 mei 2015 Flagey/Studio 4 Anton von Webern : 4 Stücke op. 7 Sehr Langsam | Rasch | Sehr Langsam | Bewegt Eugène Ysaÿe : Sonate in e op. 27/4 Allemande | Sarabande | Finale Vykintas Baltakas : Recitativo Ernest Chausson : Poème op. 25 Solist : Yoon Yang Pianobegeleider : Jonas Vitaud
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Júlia Pusker - recital
Maandag 6 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Jeno Hubay : Carmen, fantaisie brillante op. 3/3 Antonín Dvořák : Sonatina in G op. 100 Allegro risoluto | Larghetto | Scherzo | Finale: Allegro Solist : Júlia Pusker Pianobegeleider : Christia Hudziy
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Max Tan - recital
Maandag 6 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Johannes Brahms : Sonate n. 2 in A op. 100 (Sonates voor viool en piano) Allegro amabile | Andante tranquillo | Allegretto grazioso Solist : Max Tan Pianobegeleider : Boris Kusnezow
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Yoo Jin Lee - recital
Maandag 6 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns Robert Schumann : Sonate n. 1 in a op. 105 (Sonates voor viool en piano) Mit leidenschaftlichem Ausdruck | Allegretto | Lebhaft Solist : Yoo Jin Lee Pianobegeleider : Samuel Parent
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Ioana Cristina Goicea - recital
Maandag 6 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) George Enescu : Sonate n. 3 Moderato malinconico | Andante sostenuto e misterioso | Allegro con brio, ma non troppo mosso Solist : Ioana Cristina Goicea Pianobegeleider : José Gallardo
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Elly Suh - recital
Dinsdag 7 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate n. 20 in C KV 303 (Sonates voor viool en piano) Adagio - Molto allegro | Tempo di minuetto Jörg Widmann : Étude III Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Nicolò Paganini : La Campanella op. 7 Solist : Elly Suh Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Stella Chen - recital
Dinsdag 7 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Franz Schubert : Fantasie voor viool en piano in C op. 159 D 934 Solist : Stella Chen Pianobegeleider : Victor Santiago Asuncion
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Yukiko Uno - recital
Dinsdag 7 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Ludwig van Beethoven : Sonate n. 3 in Es op. 12/3 (Sonates voor viool en piano) Allegro con spirito | Adagio con molt'espressione | Rondo: allegro molto Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6 Solist : Yukiko Uno Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Vasyl Zatsikha - recital
Dinsdag 7 mei 2019 Flagey/Studio 4 Sergey Prokofiev : Sonate voor viool en piano n. 2 in D op. 94bis (Sonates voor viool en piano) Moderato | Scherzo: Presto | Andante | Allegro con brio Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Solist : Vasyl Zatsikha Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Shannon Lee - recital
Woensdag 8 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Johannes Brahms : Sonate n. 2 in A op. 100 (Sonates voor viool en piano) Allegro amabile | Andante tranquillo | Allegretto grazioso Heinrich Wilhelm Ernst : Erlkönig (naar F. Schubert) Solist : Shannon Lee Pianobegeleider : Victor Santiago Asuncion
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Eva Rabchevska - recital
Woensdag 8 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns Solist : Eva Rabchevska Pianobegeleider : José Gallardo
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Timothy Chooi - récital
Woensdag 8 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Edvard Grieg : Sonate n. 3 in c op. 45 (Sonates voor viool en piano) Allegro molto ed appassionato | Allegretto espressivo alla romanza | Allegro animato Solist : Timothy Chooi Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Siwoo Kim - récital
Woensdag 8 mei 2019 Flagey/Studio 4 Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Maurice Ravel : Tzigane Solist : Siwoo Kim Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Anna Göckel - recital
Donderdag 9 mei 2019 Flagey/Studio 4 Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate n. 18 in G KV 301 (Sonates voor viool en piano) Allegro con spirito | Allegro Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Henryk Wieniawski : Briljante fantasie op thema's uit Faust op. 20 Solist : Anna Göckel Pianobegeleider : Thomas Hoppe
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Sylvia Huang - recital
Donderdag 9 mei 2019 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Leos Janácek : Sonate voor viool en piano Con moto | ballada | Allegretto | Finale Antonio Bazzini : Calabrese (6 Morceaux caractéristiques op. 34) Solist : Sylvia Huang Pianobegeleider : Boris Kusnezow
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Luke Hsu - recital
Donderdag 9 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Sergey Prokofiev : Sonate voor viool en piano n. 2 in D op. 94bis (Sonates voor viool en piano) Moderato | Scherzo: Presto | Andante | Allegro con brio Solist : Luke Hsu Pianobegeleider : Takashi Sato
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Seina Matsuoka - recital
Donderdag 9 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Robert Schumann : Sonate n. 1 in a op. 105 (Sonates voor viool en piano) Mit leidenschaftlichem Ausdruck | Allegretto | Lebhaft Fritz Kreisler : Caprice viennois Solist : Seina Matsuoka Pianobegeleider : Victor Santiago Asuncion
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Ji Won Song - recital
Vrijdag 10 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Francis Poulenc : Sonate voor viool en piano Allegro con fuoco | Intermezzo: Très lent et calme | Presto tragico Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Henryk Wieniawski : Briljante fantasie op thema's uit Faust op. 20 Solist : Ji Won Song Pianobegeleider : José Gallardo
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Christine Lim - recital
Vrijdag 10 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Henryk Wieniawski : Variations sur un thème original in a op. 15 Solist : Christine Lim Pianobegeleider : Samuel Parent
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Daniel Kogan - recital
Vrijdag 10 mei 2019 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Eugène Ysaÿe : Poème élégiaque op. 12 Solist : Daniel Kogan Pianobegeleider : Oleg Khudiakov
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Stephen Kim - recital
Vrijdag 10 mei 2019 Flagey/Studio 4 Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Johannes Brahms : Sonate n. 3 in d op. 108 (Sonates voor viool en piano) Allegro alla breve | Adagio | Un poco presto e con sentimento | Presto agitato Solist : Stephen Kim Pianobegeleider : Samuel Parent
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Kyumin Park - recital
Zaterdag 11 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Karol Szymanowski : Nocturne en Tarantella op. 28 Solist : Kyumin Park Pianobegeleider : José Gallardo
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Seiji Okamoto - recital
Zaterdag 11 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Leos Janácek : Sonate voor viool en piano Con moto | ballada | Allegretto | Finale Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns Solist : Seiji Okamoto Pianobegeleider : Boris Kusnezow
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Mio Yoshie - recital
Zaterdag 11 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Claude Debussy : Sonate in g Allegro vivo | Intermède | Finale Jeno Hubay : Carmen, fantaisie brillante op. 3/3 Solist : Mio Yoshie Pianobegeleider : Victor Santiago Asuncion
De detailpagina bekijken
Halve finale 2019: Meruert Karmenova - recital
Zaterdag 11 mei 2019 Flagey/Studio 4 Bram Van Camp : Scherzo - Bagatelle Eugène Ysaÿe : Allegretto poco scherzoso | Finale con brio (Sonate in g op. 27/1) Leos Janácek : Sonate voor viool en piano Con moto | ballada | Allegretto | Finale Pyotr Tchaikovsky : Valse-Scherzo in C op. 34 Solist : Meruert Karmenova Pianobegeleider : Christia Hudziy
De detailpagina bekijken
Audio
Halve finale 2009 : Andrey Baranov
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Dalibor Karvay
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Hrachya Avanesyan
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Hyun-Su Shin
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Ilian Gârnetz
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Jaroslaw Nadrzycki
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Ji-yoon Park
Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns (piano : Scott Faigen)
Halve finale 2009 : Ji-yoon Park
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Jiafeng Chen
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Jing Zhang
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Jolente De Maeyer
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Jung Yoon Yang
Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns (Pianobegeleider : Thomas Hoppe)
Halve finale 2009 : Jung Yoon Yang
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Lorenzo Gatto
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6 (Pianobegeleider : Eliane Reyes)
Halve finale 2009 : Mayu Kishima
Eugène Ysaÿe : Poème élégiaque op. 12 (Pianobegeleider : Scott Faigen)
Halve finale 2009 : Mayu Kishima
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Nikita Borisoglebsky
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Noah Bendix-Balgley
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Petteri Iivonen
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Ray Chen
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Solenne Païdassi
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Soojin Han
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Soyoung Yoon
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Suyoen Kim
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Vineta Sareika
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6 (Pianobegeleider : Dana Protopopescu)
Halve finale 2009 : Ye-Eun Choi
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Halve finale 2009 : Yuki Manuela Janke
Eugène Ysaÿe : Sonate in E op. 27/6
Finale 1967 : Joseph Ryssine
Eugène Ysaÿe : Sonate in d op. 27/3
Finale 1971 : Rudolf Werthen
Eugène Ysaÿe : Extase op. 21
Finale 1955 : Francine Dorfeuille
Eugène Ysaÿe : Mazurka n. 2 in a op. 10/2 (Piano : Inna Kollecorskaja)
Finale 1959 : Shmuel Askenasi
Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns
Geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd – 1/9
Halve finale 2015: Brendan Shea - recital
Halve finale 2015: Ji Yoon Lee - recital
Halve finale 2015: Michiru Matsuyama - recital
Halve finale 2015: Ji Won Song - recital
Halve finale 2015: Ji Young Lim - recital
Halve finale 2015: Oleksii Semenenko - recital
Halve finale 2015: Rosanne Philippens - recital
Halve finale 2015: Solenne Païdassi - recital
Halve finale 2015: Stephen Waarts - recital
Halve finale 2015: Momo Wong - recital
Halve finale 2015: George Tudorache - recital
Halve finale 2015: Kristi Gjezi - recital
Halve finale 2015: Suyeon Kang - recital
Halve finale 2015: Thomas Reif - recital
Halve finale 2015: Tobias Feldmann - recital
Halve finale 2015: William Ching-Yi Wei - recital
Halve finale 2015: Fumika Mohri - recital
Halve finale 2015: Kenneth Renshaw - recital
Halve finale 2015: Bomsori Kim - recital
Halve finale 2015: Vladyslava Luchenko - recital
Halve finale 2015: William Hagen - recital
Halve finale 2015: Elly Suh - recital
Halve finale 2015: Wang Xiao - recital
Halve finale 2015: Yoon Yang - recital
Halve finale 2005 : Andreas Janke - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Sayako Kusaka - recital
Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns
Halve finale 2005 : Yuki Manuela Janke - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Dan Zhu - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Sophia Jaffe - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Saeka Matsuyama - récital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Kana Sugimura - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Oleg Kaskiv - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Vineta Sareika - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Vineta Sareika - recital
Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns
Halve finale 2005 : Hyuk Yoo Kwun - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Hyuk Yoo Kwun - recital
Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns
Halve finale 2005 : Zhijiong Wang - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Celeste Golden - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Joanna Kamenarska-Rundberg - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Dalilbor Karvay - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Yossif Ivanov- recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Clara Jumi Kang - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Sergey Khachatryan - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Mikhail Ovrutsky - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Kyoko Yonemoto - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Alena Baeva - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Liza Ferschtman - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Keisuke Okazaki - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Fanny Clamagirand - recital
Eugène Ysaÿe : Sonate in G op. 27/5
Halve finale 2005 : Fanny Clamagirand - recital
Eugène Ysaÿe : Caprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns
Eerste ronde 2017 : Dilshod Narzillaev
Eerste ronde 2017 : Benedict Klöckner
Eerste ronde 2017 : Hideaki Fujiwara
Eerste ronde 2017 : John-Henry Crawford
Eerste ronde 2017 : Rainer Crosett
Eerste ronde 2017 : Sebastian Fritsch
Eerste ronde 2017 : Sihao He
Eerste ronde 2017 : Valentino Worlitzsch
Eerste ronde 2017 : Daeyoun Kim
Eerste ronde 2017 : Jakob Stepp
Eerste ronde 2017 : Jonas Palm
Eerste ronde 2017 : Mansur Kadirov
Eerste ronde 2017 : Anastasia Kobekina
Eerste ronde 2017 : Ariana Kashefi
Eerste ronde 2017 : Brannon Cho
Eerste ronde 2017 : James Jeonghwan Kim
Eerste ronde 2017 : Sirja Nironen
Eerste ronde 2017 : Thomas-Michael Auner
Eerste ronde 2017 : Aurélien Pascal
Eerste ronde 2017 : Ayano Kamimura
Eerste ronde 2017 : Johannes Przygodda
Eerste ronde 2017 : Marcel Markowski
Eerste ronde 2017 : Shizuka Mitsui
Eerste ronde 2017 : Tomasz Daroch
Eerste ronde 2017 : Astrig Siranossian
Eerste ronde 2017 : JeongHyoun (Christine) Lee
Eerste ronde 2017 : Christoph Croisé
Eerste ronde 2017 : Christoph Heesch
Eerste ronde 2017 : Eun Cho
Eerste ronde 2017 : Eun-Sun Hong
Eerste ronde 2017 : Maciej Kulakowski
Eerste ronde 2017 : Seungmin Kang
Eerste ronde 2017 : Victor Garcia Garcia
Eerste ronde 2017 : Yu-Hsuan Feng
Eerste ronde 2017 : Yuya Okamoto
Eerste ronde 2017 : Benjamin Lai
Eerste ronde 2017 : Bruno Philippe
Eerste ronde 2017 : Bryan Cheng
Eerste ronde 2017 : Katarina Schmidt
Eerste ronde 2017 : Mo Mo
Eerste ronde 2017 : Mon-Puo Lee
Eerste ronde 2017 : Noé Natorp
Eerste ronde 2017 : Sayaka Selina
Eerste ronde 2017 : Stanislas Kim
Eerste ronde 2017 : Un Lee
Eerste ronde 2017 : Yuya Mizuno
Eerste ronde 2017 : Alexander Hersh
Eerste ronde 2017 : Alexandre Castro-Balbi
Eerste ronde 2017 : Angela Park
Eerste ronde 2017 : Friederike Luise Arnholdt
Eerste ronde 2017 : Haran Meltzer
Eerste ronde 2017 : Ildikó Szabó
Eerste ronde 2017 : Irena Josifoska
Eerste ronde 2017 : Santiago Cañón-Valencia
Eerste ronde 2017 : Tony Rymer
Eerste ronde 2017 : Wojciech Fudala
Eerste ronde 2017 : Xin Shi
Eerste ronde 2017 : Alexey Zhilin
Eerste ronde 2017 : Beata Antikainen
Eerste ronde 2017 : Elia Cohen-Weissert
Eerste ronde 2017 : Hayeon Kang
Eerste ronde 2017 : Ivan Karizna
Eerste ronde 2017 : Julia Hagen
Eerste ronde 2017 : Tavi Ungerleider
Eerste ronde 2017 : Victor Julien-Laferrière
Eerste ronde 2017 : Yan Levionnois
Eerste ronde 2017 : Jinkyung Won
Eerste ronde 2017 : Sujin Lee
Halve finale 2019: Ioana Cristina Goicea - recital
Halve finale 2019: Júlia Pusker - recital
Halve finale 2019: Max Tan - recital
Halve finale 2019: Yoo Jin Lee - recital
Halve finale 2019: Elly Suh - recital
Halve finale 2019: Stella Chen - recital
Halve finale 2019: Vasyl Zatsikha - recital
Halve finale 2019: Yukiko Uno - recital
Halve finale 2019: Eva Rabchevska - recital
Halve finale 2019: Shannon Lee - recital
Halve finale 2019: Siwoo Kim - récital
Halve finale 2019: Timothy Chooi - récital
Halve finale 2019: Anna Göckel - recital
Halve finale 2019: Luke Hsu - recital
Halve finale 2019: Seina Matsuoka - recital
Halve finale 2019: Sylvia Huang - recital
Halve finale 2019: Christine Lim - recital
Halve finale 2019: Daniel Kogan - recital
Halve finale 2019: Ji Won Song - recital
Halve finale 2019: Stephen Kim - recital
Halve finale 2019: Kyumin Park - recital
Halve finale 2019: Meruert Karmenova - recital
Halve finale 2019: Mio Yoshie - recital
Halve finale 2019: Seiji Okamoto - recital
Werken
ComponistWerk
Ysaÿe EugèneAllegretto poco scherzoso | Finale con brio
Ysaÿe EugèneAu rouet op. 13
Ysaÿe EugèneBallade
Ysaÿe EugèneCaprice d'après l'étude en forme de valse op. 52 de C. Saint-Saëns
Ysaÿe EugèneChant d'hiver op. 15
Ysaÿe EugèneDivertimento op. 24
Ysaÿe EugèneExtase op. 18
Ysaÿe EugèneExtase op. 21
Ysaÿe EugèneGrave
Ysaÿe EugèneMazurka n. 1 in G op. 10/1
Ysaÿe EugèneMazurka n. 2 in a op. 10/2
Ysaÿe EugèneMazurka n. 3 in b op. 11 "Lointain passé"
Ysaÿe EugènePoème élégiaque op. 12
Ysaÿe EugèneRêve d'enfant op. 4
Locatelli Pietro AntonioSonate "au Tombeau" in f
Ysaÿe EugèneSonate in a op. 27/2
Ysaÿe EugèneSonate in d op. 27/3
Ysaÿe EugèneSonate in e op. 27/4
Ysaÿe EugèneSonate in E op. 27/6
Ysaÿe EugèneSonate in g op. 27/1
Ysaÿe EugèneSonate in G op. 27/5
Shop
Français - Nederlands - English
In de website zoeken
Newsletter
Inloggen
Audio & video Viool 2019
Herbeluister of herbekijk de optredens van de kandidaten !
De cd's van de Wedstrijd
Online mediatheek
Audio, video's en foto's van 1951 tot 2019